Starostwo Powiatowe we Włodawie informuje, iż 1 kwietnia 2022 roku wznowiona została stacjonarna działalność wszystkich Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie włodawskim.