Eliminacje (przeglądy powiatowe) Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych odbędą się w miesiącach: marcu i kwietniu 2023 w wybranych ośrodkach kulturalnych woj. lubelskiego.

CELE PRZEGLĄDU
− prezentacja dorobku artystycznego młodych grup twórczych
− inspirowanie poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej
− podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej
− tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej wśród młodych
− promocja twórczości młodych grup artystycznych, a także tworzenie możliwości wymiany doświadczeń między pedagogami i instruktorami teatralnymi

Karta zgłoszenia
Regulamin