RADA  POWIATU  WE  WŁODAWIE

informuje, że  dnia 29 września 2021 r.  o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się

XXXI sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXIX sesji i XXX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 r.
  • pozbawienia kategorii dróg powiatowych, odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Włodawa;
  • pozbawienia kategorii dróg powiatowych, odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Wyryki;
  • pozbawienia kategorii dróg powiatowych, odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Hanna;
  • pozbawienia kategorii dróg powiatowych, odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Wola Uhruska;
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu;
  • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie za 2021 rok i za 2022 rok;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2024;
  • zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 1. Sprawozdania:

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej z działań podejmowanych na terenie powiatu włodawskiego w 2020 r;

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Chełmie z działań podejmowanych na terenie powiatu włodawskiego w 2020 r;

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Parczewie z działań podejmowanych na terenie powiatu włodawskiego w 2020 r.;

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny we Włodawie z działań podejmowanych na terenie powiatów: włodawskiego, bialskiego, chełmskiego, łęczyńskiego, parczewskiego za 2020 r.

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Łęcznej z działań podejmowanych na terenie powiat włodawskiego za 2020 r.

 1. Informacje:

– Zarządu Powiatu we Włodawie o przebiegu wykonania budżetu powiatu włodawskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie i Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie za pierwsze półrocze 2021 r.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad.