Starostwo Powiatowe we Włodawie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym osób, na obszarze powiatu włodawskiego”.

Więcej informacji: https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=309&action=details&document_id=2000176