Informujemy, że w budżecie powiatu włodawskiego na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 21 000,00zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.), z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 1. Spływy kajakowe „majówka na Polesiu” – 1 500,00zł;
 2. 47 Rajd Pieszy „Ślimaków” – 1 500,00zł;
 3. XIII Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego” – 1 000,00zł;
 4. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje powiatowe – 3 000,00zł;
 5. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w kategorii drużyn młodzieżowych dziewcząt i chłopców – 4 000,00zł;
 6. XXIII Jarmark Holeński – Hola 2020 – 5 000,00zł;
 7. IV Międzynarodowy plener malarsko – rzeźbiarski „Nadbużańskie Motywy” – 1 000,00zł;
 8. Zakup aktualizacji do programu księgowego w zakresie zmiany plików jpk i obsługa księgowa działań NGO – 2 000,00zł;
 9. Spotkania integracyjne „Dzień Seniora” – 400,00 zł;
 10. Udział w konkursie czytelniczym połączony z zakończeniem roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 400,00zł;
 11. „Dzień Inwalidy” – 400,00zł
 12. Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej – 400,00zł;
 13. Wyjazd kulturalno – edukacyjny do Warszawy dla seniorów – 400,00zł.

Zainteresowani mogą składać oferty na realizację wymienionych zadań publicznych zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.). Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w opisanym trybie co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego zadania.

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Nowe przepisy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

Na mocy rozporządzeń wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące sposobu planowania i rozliczania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wprowadzone zamiany umożliwiają organizacjom rozliczenie z zadań w oparciu o osiągnięte rezultaty. Zmiana ta przekłada się na sposób rozpatrywania sprawozdań. Podstawą przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania będzie ocena zrealizowanych działań i osiągniętych rezultatów. Jednak należy pamiętać, że organizacje nadal związane są z zasadami wydatkowania środków i ich księgowania.

Zał. 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.
Zał. 2. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.