Tuż przed świętami poprzez odbiór 4 dróg, wykonanych w Laskach Bruskich przez firmę Drogmost, Powiat Włodawski zakończył trwający 2 lata proces zagospodarowania poscaleniowego. Zakres w Laskach Bruskich obejmował wykonanie dwóch dróg tłuczniowych o łącznej długości 1,15 km, dróg z płyt betonowych wypełnionych kruszywem o łącznej długości 1,9 km oraz odkrzaczenie i odmulenie rowów o długości 1,4 km. Trzy drogi wykonano już latem, natomiast mieliśmy olbrzymie problemy z wykonaniem najdłuższej drogi na łąkach. Torfowe podłoże i ciągle zalegająca woda sprawiły, że droga ta została zakończona dopiero w grudniu i to niestety nie w pełnym zakresie. Wykonawca odstąpił od budowy 0,27 km odcinka, gdyż przez cały okres trwania umowy zalegała na nim woda, więc technicznie nie było możliwości jego wykonania – mówi Adam Panasiuk, członek zarządu powiatu, który odbiór dróg dokonał w towarzystwie Piotra Linkiewicza ze Starostwa Powiatowego we Włodawie, kierownika budowy Łukasza Michalskiego i inspektora nadzoru Łukasza Ulaniuka. Łącznie Powiat Włodawski w obrębach Stary i Nowy Brus oraz Laski Bruskie w latach 2022-2023 wykonał 1,3 km dróg bitumicznych, 4,2 km dróg z płyt betonowych z wypełnieniem z kruszywa, 5,7 km dróg tłuczniowych oraz wyprofilował (z uzupełnieniem żwirem) 7 km dróg gruntowych, a także odnowił 1,4 km rowów. Łączna wartość wykonanych dróg poscaleniowych przekroczyła 8 mln zł!

Przed:

Zakończenie: