9 marca przedstawiciele Zarządu Powiatu we Włodawie podpisali umowę z wykonawcą, który zakończy zagospodarowanie poscaleniowe w Bytyniu i Woli Uhruskiej. Łącznie wykonanych zostanie ok. 26 km dróg tłuczniowych i żwirowych.

– Były bardzo duże obawy, że w dobie szalejącej inflacji i cen paliwa nie znajdzie się wykonawca na zaplanowane prace. Obecnie wiele działek, pomimo przeprowadzenia procesu scalenia gruntów, pozostaje bez fizycznego dostępu. Warto wspomnieć, że tamtejsze drogi dojazdowe są w fatalnym wręcz stanie – mówi starosta Andrzej Romańczuk.

W zeszłym roku na tym obiekcie wykonano ok. 6 km dróg, w tym roku zakres jest większy, choć ok. 15 km dróg będzie naprawianych jedynie odcinkowo. Budowa od podstaw, z zastosowaniem wszystkich warstw konstrukcyjnych obejmie drogi na łącznej długości wynoszącej ok. 11 km. Będzie też odmulanie rowów, lecz w niewielkim zakresie.

– Bardzo śpieszyliśmy się z organizacją procedury przetargowej – mówi koordynator Adam Panasiuk – gdyż liczyliśmy się z tym, że wysoka inflacja będzie z każdym miesiącem „zjadała” wartość posiadanych przez nas środków. Jednak nikt nie spodziewał się takiej sytuacji, którą mamy. Najniższa oferta była wprawdzie wyższa o ok. 750 tys. zł od zaplanowanej kwoty, lecz w scaleniach jest możliwość zwiększenia kwoty pomocy i tak w najbliższym czasie zrobimy. Na czas realizacji inwestycji brakującą kwotę zabezpieczyła nam Rada Gminy Wola Uhruska. Jestem zatem przekonany, że zagospodarowanie poscaleniowe na tym obiekcie zostanie w tym roku zakończone.

Koszty sfinansowane zostaną w ramach realizowanej przez Powiat Włodawski operacji: „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska”, tj. operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.