Właśnie zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1728L przez wieś Osowa w gminie Hańsk.

Kosztem nieco ponad pół miliona zł Zakład Robót Drogowych i Budowlanych Tadeusz Horszczaruk z Orchówka właśnie zakończył przebudowę drogi powiatowej w Osowie. Firma z Orchówka wykonała prace w szybkim tempie i terminowo.

Zakres robót obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 490 m, budowę chodników – 410 m długości, 2 m szerokości, wykonanie zjazdów z kostki betonowej i poboczy gruntowych oraz budowę parkingu przy kościele – 8 miejsc parkingowych (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej).

Warto dodać, że koszt całej inwestycji wyniósł 532.650 zł, z czego roboty budowlane to 527.700 zł, a nadzór inwestorski – 4.950 zł.

Koszty podzieliły się: Powiat Włodawski – 266.325 zł, Gmina Hańsk – 166.325 zł, Wspólnota gruntowa wsi Osowa – 100.000 zł.

Okres gwarancji prac wynosi 5 lat.