Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

Aktualności

  • 600-lecie Sobiboru
  • Długa będzie jak nowa…
  • Wyrykowski Jarmark Leśny 2014
600-lecie Sobiboru
2014.08.18
Autor: spwlodawa spwlodawa
(17 sierpnia) Sobibór to jedna z najstarszych wsi Lubelszczyzny. Jej początki sięgają co najmniej XV wieku, a nazwa nawiązuje do sowy (Sowibór). Mieszkańcy uczcili tę wyjątkową rocznicę nie tylko seri...
więcej...
Długa będzie jak nowa…
2014.08.18
Autor: spwlodawa spwlodawa
Prawdopodobnie jeszcze w sierpniu będzie gotowy 300-metrowy odcinek ul. Długiej we Włodawie. Inwestycję realizuje powiat i co ciekawe – aż połowę kwoty pozyskało od inwestora prywatnego – firmy Inter-...
więcej...
Wyrykowski Jarmark Leśny 2014
2014.08.18
Autor: spwlodawa spwlodawa
(17 sierpnia) Licznie przybyli goście i mieszkańcy gminy Wyryki wzięli udział w święcie ludzi związanych z lasem – w Wyrykowskim Jarmarku Leśnym, który odbywał się na placu przy urzędzie gminy w Wyryk...
więcej...
Auto dla Szkoły Specjalnej we Włodawie
2014.08.13
Autor: spwlodawa spwlodawa
Dzięki profesjonalności i zaangażowaniu pani dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie oraz starosty Wiesława Holaczuka szkoła otrzyma 70 tys. zł dofinansowania na samochód do prz...
więcej...
110 tys. zł dla powiatu na oświatę
2014.08.13
Autor: spwlodawa spwlodawa
Powiat włodawski otrzymał 110 tys. zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tym samym oświatowa subwencja ogólna dla powiatu włodaws...
więcej...
EDD 2014 udane
2014.08.11
Autor: spwlodawa spwlodawa
(7-10 sierpnia) Tysiące turystów przekroczyło most pontonowy zbudowany w Zbereżu, który połączył na tydzień społeczności pogranicza Polski i Ukrainy oraz turystów. Pomimo wojny trwającej na Ukrainie, ...
więcej...
Ogłoszenia
Ogłoszenie o przetargu budynku
2014.07.31
Zarząd Powiatu we Włodawie o g ł a s z a Kolejny p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż niżej wymienionych zabudowanych nieruchomości
więcej...
Wykaz nieruchomości
2014.07.31
Wykaz nieruchomości do sprzedaży we Włodawie
więcej...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2014.07.09
STAROSTA WŁODAWSKI trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości lokalowych
więcej...
Projekty
Projekt „Wyjść na prostą”
2013.05.27
Projekt „Wyjść na prostą” realizowany jest w okresie od 15.06.2012 r. do 14.06.2015 r. i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działani...
więcej...
"Rozbudowa i doposażenie SOR w SPZOZ we Włodawie, budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem ...
2013.01.31
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
więcej...
„Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i społeczno-edukacyjnej powiatu włodawskiego”
2011.11.28
Kosztem około 6 120 000 zł (z czego dofinansowanie z RPO wyniosło około 4 870 000 zł) władzom powiatu włodawskiego udało się przystosować swoje szkoły i placówki oświatowe do XXI-wiecznych standardów....
więcej...
Wirtualne Powiaty
2011.10.21
Przedmiotem projektu jest budowa na terenie trzech powiatów: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego oraz wchodzących w ich skład gmin, regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym sieci hot spotów (230...
więcej...

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

MAPA POWIATU