W drodze uchwały nr 361/22 z dnia 26 października 2022 r. Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie włodawskim w 2023 r.
Więcej informacji: https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=283&p1=szczegoly&p2=1806814