W drodze uchwały nr 461/23 z dnia 20 października 2023 r. Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie włodawskim w 2024 r.
Więcej informacji: https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&action=details&document_id=1940183