W drodze uchwały nr 461/23 z dnia 20 października 2023 r. Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie włodawskim w 2024 r.

Więcej informacji: Biuletyn Informacji Publicznej