W drodze uchwały nr 277/21 z dnia 25 października 2021 r. Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie włodawskim w 2022 r.

Więcej informacji: Biuletyn Informacji Publicznej