OGŁOSZENIE

 

Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konsultacje projektu

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim
na lata 2022-2031”.

Na podstawie Uchwały Nr 287/21 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2022-2031” Zarząd Powiatu we Włodawie zaprasza do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu Programu.

Konsultacje przeprowadza się w terminie: od dnia 16 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem Portalu Konsultacji Społecznych www.konsultacje.powiatwlodawski.pl;

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie na formularzu, stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały, które mogą być składane osobiście lub listownie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa;

3) Za pośrednictwem poczty elektronicznej wypełniony „Formularz do zgłaszania uwag” przesłać na adres: biuro@pcpr.wlodawa.pl lub psycholog@pcpr.wlodawa.pl w tytule wiadomości również należy wpisać „Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2022-2031”.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Włodawskiego www.powiatwlodawski.pl, www.pcpr.wlodawa.pl oraz na Portalu Konsultacji Społecznych www.konsultacje.powiatwlodawski.pl

Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa,  tel. 82 572 54 85