OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU OFERT