OGŁOSZENIE

WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu we Włodawie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Włodawskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku dokonano wyboru ofert i udzielono dotacji następującym podmiotom:

 

  • dotację w kwocie 9 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Sportu Włodawa, Suszno, ul. Sezamowa 2, 22 – 200 Włodawa, na realizację zadania: Szkolenie, organizacja i udział w turniejach w sekcji tenis stołowy;
  • dotację w kwocie 9 000,00 zł otrzymał Międzyszkolny Klub Sportowy „Mechanik” Włodawa, A. F. Modrzewskiego 24, 22 – 200 Włodawa, na realizację zadania: Szkolenie, organizacja i udział w zawodach w sekcji kickboxing.
  • dotację w kwocie 5 000,00 zł otrzymał Klubu Sportowy „Hutnik” Dubeczno,
    Sportowa 1, Dubeczno, 22 – 235 Hańsk, na realizację zadania: Szkolenie, organizacja i udział w zawodach w sekcji piłka nożna.
  • dotację w kwocie 5 000,00 zł otrzymał Gminny Ludowy Klubu Sportowy „Bug” Hanna, ul. Rynek 2/1, 22 – 220 Hanna, na realizację zadania: Szkolenie, organizacja
    i udział w zawodach w sekcji piłka nożna.

Warunkiem zlecenia zadania i otrzymania dotacji jest podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z Powiatem Włodawskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu we Włodawie.