Włodawa, dnia 18 stycznia 2021 r.

WE.8122.2.2020.EZ

 

OGŁOSZENIE 

Zarząd Powiatu we Włodawie

informuje,

że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku „Prowadzenie Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej”

dotację w kwocie 10 000,00 zł otrzymało

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych
we Włodawie, ul. Partyzantów 13, 22 – 200 Włodawa

Warunkiem zlecenia zadania i otrzymania dotacji  jest podpisanie umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z powiatem włodawskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu we Włodawie.

                                                                                                          Andrzej Romańczuk

                                                                                                        /-/Starosta