Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu włodawskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

Szczegóły w załączniku:

Ogłoszenie konkursowe (sport) – zał. do uchwały Zarządu Powiatu nr 389_23 z dnia 5.01.2023 r.