Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej