Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w zakresie  pomocy społecznej.

Szczegóły w załączniku: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej