Zarząd Powiatu we Włodawie informuje, że na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2020 r. po zapoznaniu się z wynikami otwartego konkursu ofert
na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wybrał ofertę Fundacji Rozwoju i Wsparcia „PASIEKA” z Rzeszowa.

Warunkiem zlecenia zadania i przyznania dotacji będzie podpisanie umowy z Powiatem Włodawskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
we Włodawie.