Protokół z Walnego Zebrania Org. Pozarządowych 9.06.2021 r.