Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 50 Rajd Pieszy Ślimaków