Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – I Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze na Lubelszczyźnie