Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Majówka na Polesiu – cykl spływów kajakowych