Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Obchody 50-rocznicy powstania oddziału PTTK