Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Prowadzenie orkiestry dętej