Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Spotkanie kobiet powiatu włodawskiego w 2023 r.