Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego XVI Rajd Szlakami Powstania Styczniowego