Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Zakończenie Roku Akademickiego UTW Włodawa