Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym osób, na obszarze powiatu włodawskiego”.

więcej: https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&action=details&document_id=1961145