Starostwo Powiatowe we Włodawie zaprasza do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym osób, na obszarze powiatu włodawskiego w roku 2023.

 

Więcej informacji: https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=283&p1=szczegoly&p2=1819313