Zarządzenie nr 25 Starosty Włodawskiego
Zał. 1. Mapa sytuacyjna pól zabiegowych