Obowiązki stowarzyszeń i fundacji
wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 31/19 Starosty Włodawskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełnienia obowiązków kontrolnych Starosty Włodawskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń informujemy, że w przypadku przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, jednorazowo lub w drodze więcej niż jednej transakcji, prosimy o pisemne zgłoszenie do Starosty Włodawskiego informacji, że Stowarzyszenie lub Fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy.

 

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Instytucje obowiązane, które nie dopełnią obowiązków nałożonych ustawą wskazanych w art. 147, art. 148 i art. 149, podlegają karom administracyjnym (art. 150).

Za niedopełnienie obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oprócz kar administracyjnych, grozi również odpowiedzialność karna.

Zarządzenie nr 31 z dn. 19.08.2019

Oświadczenie

Dodatkowe informacje w tym zakresie możecie Państwo znaleźć na stronach NGO.pl

https://publicystyka.ngo.pl/kiedy-i-jak-ngo-stosuja-ustawe-o-przeciwdzialaniu-praniu pieniedzy

https://publicystyka.ngo.pl/zmiana-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-co-nowego