LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO SOBIBÓR

O G Ł O S Z E N I E

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sobibór zawiadamia o podjęciu decyzji
w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego techniką
agrolotniczą w drzewostanach Lasów Państwowych oraz lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa wykazujących zagrażającą trwałość lasu obecnością
imago chrabąszczy na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Sobibór.

Tereny objęte zabiegami agrolotniczymi to leśnictwa: Stulno oraz Uhrusk.

Równoznaczny adres administracyjny to Starostwo Powiatowe we Włodawie, Gmina Wola Uhruska.

Planowana całkowita powierzchnia zabiegu ratowniczego to 750,00 ha.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach
i przejściach prowadzących do lasu zostaną wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem:

„ZAKAZ WSTĘPU.

CHEMICZNE ZABIEGI ZWALCZANIA OWADÓW od dnia … do dnia …

Na podstawie USTAWY O LASACH Z 28 WRZEŚNIA 1991 r.
(Dz. U. 101poz. 444 wraz z późniejszymi zmianami).
Nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór, Sobibór 103, 22-200 Włodawa”

 

ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE – zabiegi agrolotnicze