Zarząd Powiatu we Włodawie

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości

 

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Turystycznej w Okunince, gm. Włodawa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na 1402 o powierzchni  510 m2. Cena wywoławcza czynszu wynosi 22 000 zł netto.

Więcej informacji: Ogłoszenie o przetargu