Uchwała nr 463_23 Zarządu Powiatu z dn. 9.11.2023 w sprawie ogłoszenia I naboru wniosków (dotacje zabytki)
Załącznik do uchwały nr 463_23 z dnia 9.11.2023 r. ogłoszenie i I naborze (dotacje zabytki)
Zgłoszenie_wniosek (dotacje zabytki) 2023
Sprawozdanie (dotacje zabytki) 2023